Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Tutaj miejsce na baner ze zdjęciem

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Ostrówek

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej określa zadania organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania przemocy. Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej, a w tym opracowanie i realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej, prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmacnianiu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą domową, zapewnienie osobom dotkniętym przemocą miejsc w ośrodkach wsparcia oraz tworzenie Zespołów Interdyscyplinarnych.

Uchwałą Nr XLVI/266/23 Rady Gminy Ostrówek z dnia 22 sierpnia 2023 roku określony został tryb i sposób powoływania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ostrówku- Kolonii. Następnie Zarządzeniem nr 78/2023 Wójta Gminy Ostrówek został powołany skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ostrówek, składający się z następujących przedstawicieli.

1. Pani Elżbieta Bocian reprezentująca Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku.

2. Pani Małgorzata Skubisz reprezentująca Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku.

3. Pani Karolina Skowron reprezentująca Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku.

4. Pani Agnieszka Kowalska reprezentująca Sąd Rejonowy w Lubartowie.

5. Pan Jacek Morawik reprezentujący Szkołę Podstawową w Dębicy.

6. Pan Tomasz Ozon reprezentujący Szkołę Podstawową w Leszkowicach.

7. Pani Marta Godziszewska reprezentująca Szkołę Podstawową w Ostrówku.

8. Pan Stanisław Junik reprezentujący Komisariat Policji w Kocku.

9. Pani Teresa Kaznowska reprezentująca Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ostrówku.

10. Pani Justyna Budzyńska reprezentująca Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrówek.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-12-20 09:04przez:
Opublikowano:2023-12-20 09:30przez:
Zmodyfikowano:2024-03-28 09:29przez: Karolina Skowron
Podmiot udostępniający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku
Odwiedziny:250

Rejestr zmian

  • [2024-03-28 09:29:53]Karolina SkowronKarolina Skowron
  • [2023-12-20 08:43:53]Karolina Skowron

Banery/Logo