Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Tutaj miejsce na baner ze zdjęciem

Historia

 W 1990 roku Uchwałą Nr IX/31/90 Gminnej Rady Narodowej w Ostrówku z dnia 28 lutego został utworzony Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku, Na przestrzeni ponad trzydziestu lat pomoc społeczna przeszła swego rodzaju metamorfozę. W odniesieniu do idei pomocy społecznej, która zakłada pomoc osobom, rodzinom oraz grupom w przezwyciężaniu trudności życiowych - nie zmieniło się wiele, tak w sposobie realizacji tejże idei można powiedzieć, że zmieniło się wszystko. Nie ulega wątpliwości, że zmiany, jakie zaszły
w systemie pomocy społecznej zapoczątkowane w latach dziewięćdziesiątych podyktowane były wyzwaniami, jakie niosła za sobą transformacja, czyli pojawienie się bezrobocia, a co za tym idzie także ubóstwa.

Pomoc społeczna stanowi istotny i trwały element polityki społecznej, który winien zapewniać jej wewnętrzną równowagę. W odniesieniu do transformacji ustrojowej oraz na przestrzeni 33 lat systematycznie wzrasta wachlarz zadań powierzanych instytucjom pomocy społecznej. Tym samym wzrasta ilość spraw oraz ich złożony stopień trudności. Bardzo często mówi się, iż w pomocy społecznej mamy do czynienia z klientem "wieloproblemowym". Znaczną część klientów pomocy społecznej stanowią osoby starsze, schorowane, często samotne, które posiadają niskie świadczenia. Drugą grupę klientów pomocy społecznej stanowią osoby w wieku produkcyjnym, które z powodu choroby, niepełnosprawności, bezrobocia bądź niskich dochodów nie dysponują wystarczającymi środkami na utrzymanie.

Na przestrzeni ponad 30 lat widoczna jest ewolucja  systemu pomocy społecznej od układu statycznego z biernym klientem, uzależniającym się od pomocy państwa, do aktywnego czyli aktywizującego podopiecznych ośrodków pomocy społecznej w partnerstwie z pracownikiem socjalnym.

Kalendarium Kadry Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku przedstawia się następująco:

Od 1990 do 2019- roku funkcję Kierownika Ośrodka pełniła Pani Krystyna Cieniuch, wówczas pierwszym pracownikiem socjalnym była Pani Małgorzata Ozon, która w 1996 roku odeszła na emeryturę, a stanowisko- obecnie specjalisty pracy socjalnej objęła Pani Elżbieta Bocian. Księgowością zajmowała się Pani Marianna Granat. Od 1998 roku stanowisko księgowej objęła Pani Anna Szczech, po której w 2018 roku do zespołu dołączyła Pani Małgorzata Karasek, która to w roku 2020 została Skarbnikiem Gminy Ostrówek, a stanowisko Głównej księgowej w Ośrodku Pomocy Społecznej zajęła Pani Magdalena Piecak.  W 1993 roku oraz w 1997 roku do kadry dołączyli specjaliści pracy socjalne, tj. Panie Bożena Wnuk, która lipcu 2022 roku przeszła na emeryturę oraz Pan Arkadiusz Szabelski, który zakończył współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 2024 roku. Z biegiem lat pojawiały się nowe zadania delegowane do Ośrodków Pomocy Społecznej stąd też zespół powiększał swoje grono pracowników i tak w 2006 roku do kadry dołączyła Pani Katarzyna Żuk- Skwara, obecnie Starszy Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i Karty Dużej Rodziny. W latach 2011- 2022 roku w Ośrodku zatrudniona była Pani Ewelina Furtak-która realizowała zadania z zakresu stypendiów szkolnych i Karty Dużej Rodziny. W okresie 2018 -2022 rok w ramach zastępstwa zadania te realizowała Pani Justyna Cieniuch – Referent ds. stypendiów szkolnych i Karty Dużej Rodziny. W 2015 roku do zespołu dołączyła Pani Barbara Ligęza – obecnie Starszy Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego i stypendiów szkolnych. Także w 2015 roku została zatrudniona Pani Sylwia Mazurek na stanowisku Asystenta rodziny, po której w 2016 roku obowiązki objęła Pani Aneta Misiak, która pożegnała się z zespołem w 2021 roku.. Kolejną zmianą kadrową była zmiana na stanowisku kierowniczym, gdzie od 2019 roku zatrudniona jest Pani Karolina Skowron. Ostatnia ze zmian kadrowych miała miejsce w 2022 roku i było to zatrudnienie Pani Małgorzaty Skubisz na stanowisku Asystenta rodziny, a następnie na stanowisku pracownika socjalnego.

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-12-11 14:24przez:
Opublikowano:2023-12-11 14:55przez:
Zmodyfikowano:2024-05-07 14:55przez: Karolina Skowron
Podmiot udostępniający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku
Odwiedziny:487

Rejestr zmian

  • [2024-05-07 14:55:11]Karolina SkowronKarolina Skowron
  • [2023-12-18 11:27:10]Karolina Skowron
  • [2023-12-18 11:26:56]Karolina Skowron
  • [2023-12-12 13:10:13]Karolina Skowron

Banery/Logo